ช่างบีเปิด MiNi

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

ช่างบีแห่ง Modern-Key โชว์การเปิดกุญแจรถยนต์ MiNi ด้วยเวลาอันรวดเร็ว จะเป็นยัง…


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Graffixmarsfear

ช่างบีเปิด MiNi

https://www.youtube.com/watch?v=tBy1wUNdxJg

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply