มูลค่าตลาดธุรกิจซักอบรีดไทย

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

ข้อมูลจากบริษัท ซักอบรีด วอทช์บ็อกซ์ 24 รายงานว่า มูลค่าธุรกิจซักอบรีดเมืองไทยเฉลี่ยสูงถึงปีละ 4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นตลาดกรุงเทพฯและปริมณฑล 32,000 ล้านบาท และอีก 8,000 ล้านบาทเป็นตลาดต่างจังหวัด

ร้านซักอบรีดกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณกว่า 2 หมื่นแห่ง กว่าร้อยละ 80 เป็นร้านขนาดเล็ก มีรายได้เฉลี่ย 2-5 หมื่นบาทต่อเดือน ค่าบริการเริ่มต้นราว 10 บาทถึง 12 บาทต่อชิ้น ส่วนที่เหลือเป็นร้านขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ีมีแบรนด์ หรือ เป็นแฟรนไชส์ มียอดขาย 5 หมื่นบาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการเริ่มต้นราว 20 บาทถึง 50 บาทต่อชิ้น

สำหรับลูกค้าจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ผู้บริโภคมีสัดส่วนร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 จะเป็นโรงงาน หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจพฤติกรรมการซักผ้าคนกรุงเทพฯ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการร้านซักอบรีดถึงร้อยละ 65.8 ซักเองเพียงร้อยละ 34.2 เนื่องจากไม่มีเวลาเพียงพอ และ นับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ตลาดซักอบรีดขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 ต่อปี

ธุรกิจนี้ได้รับความนิยมจากเอสเอ็มอีสูง เน่ืองจากลงทุนไม่มาก ใช้เงินเริ่มต้นเพียง 3 หมื่น ถึง 5 หมื่นบาท ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1 ถึง 2 ปี แต่ถ้าซื้อแฟรนไชส์ที่มีแบรนด์จะมีราคาตั้งแต่ 1 แสนบาท จนถึง 7 แสนบาท มีระยะเวลาคืนทุน 2 ถึง 3 ปี

ติดตามเราได้ที่ www.thairath.tv
Facebook : ThairathTV
Twitter : Thairath_TV
Instagram : ThairathTV


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Thairath

มูลค่าตลาดธุรกิจซักอบรีดไทย

https://www.youtube.com/watch?v=hsRj22mK5u0

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply