มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบแว่นตา ให้กับผู้สูงอายุ

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบแว่…


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Naja News tibun

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบแว่นตา ให้กับผู้สูงอายุ

https://www.youtube.com/watch?v=2pIAEO-uATQ

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply